Tập huấn tại Hàn Quốc

26 tháng 12, 2015

Tại Hàn Quốc, từ ngày 20/12/2015 đến ngày 25/12/2015, Viện trưởng Viện Nghiên cứu môi trường cùng đồng nghiệp đã tham gia tập huấn về 5 khối thiết bị được viện trợ từ KTR

Thực tập chuyên đề

13 tháng 11, 2015

Viện Nghiên cứu Môi trường hướng dẫn sinh viên SHK38 thực tập phương pháp phân tích một số chỉ tiêu trong nước thải...
Top